<address id="9fz19"></address>
<form id="9fz19"></form>
  <sub id="9fz19"><listing id="9fz19"><listing id="9fz19"></listing></listing></sub> <listing id="9fz19"></listing>
  <form id="9fz19"><nobr id="9fz19"></nobr></form>
  <noframes id="9fz19"><span id="9fz19"><nobr id="9fz19"></nobr></span>

   西江月·無故尋愁覓恨

   作者: 清代   曹雪芹
   【西江月】

   嘲賈寶玉二首

   其一

   無故尋愁覓恨,
   有時似傻如狂;
   縱然生得好皮囊,
   腹內原來草莽。

   潦倒不通世務,
   愚頑怕讀文章;
   行為偏僻性乖張,
   那管世人誹謗!

   其二

   富貴不知樂業,
   貧窮難耐凄涼;
   可憐辜負好時光,
   于國于家無望。

   天下無能第一,
   古今不肖無雙;
   寄言紈绔與膏粱:
   莫效此兒形狀!

   【xī jiāng yuè 】【西江月】
   cháo jiǎ bǎo yù èr shǒu 嘲賈寶玉二首
   qí yī 其一
   wú gù xún chóu mì hèn , 無故尋愁覓恨,
   yǒu shí sì shǎ rú kuáng ; 有時似傻如狂;
   zòng rán shēng dé hǎo pí náng , 縱然生得好皮囊,
   fù nèi yuán lái cǎo mǎng 。 腹內原來草莽。
   liáo dǎo bú tōng shì wù , 潦倒不通世務,
   yú wán pà dú wén zhāng ; 愚頑怕讀文章;
   háng wéi piān pì xìng guāi zhāng , 行為偏僻性乖張,
   nà guǎn shì rén fěi bàng ! 那管世人誹謗!
   qí èr 其二
   fù guì bú zhī lè yè , 富貴不知樂業,
   pín qióng nán nài qī liáng ; 貧窮難耐凄涼;
   kě lián gū fù hǎo shí guāng , 可憐辜負好時光,
   yú guó yú jiā wú wàng 。 于國于家無望。
   tiān xià wú néng dì yī , 天下無能第一,
   gǔ jīn bú xiāo wú shuāng ; 古今不肖無雙;
   jì yán wán kù yǔ gāo liáng : 寄言紈绔與膏粱:
   mò xiào cǐ ér xíng zhuàng ! 莫效此兒形狀!

   提示:拼音為程序生成,因此多音字的拼音可能不準確。

   西江月·無故尋愁覓恨作者: 曹雪芹

   簡介詩詞名句曹雪芹

   曹雪芹,生辰不詳,死于乾隆二十七年除夕(公元1763年2月12日),亦有說死于乾隆二十八年除夕(公元1764年2月1日)。名霑,字芹圃,號雪芹,又號芹溪。曹家世代顯赫,曹雪芹的曾祖父曹璽任江南江寧織造,其妻孫氏為康熙小時之奶母,身份是包衣,也就是皇家的奴隸,歸屬正白旗。《紅樓夢》前八十回由曹雪芹所寫,后八十回據說由高鶚續寫。《紅樓夢》在寫作的過程中就以抄本的形式流傳,因此版本很多,現在的版本一般都

   网络怎么买世界杯