<address id="9fz19"></address>
<form id="9fz19"></form>
  <sub id="9fz19"><listing id="9fz19"><listing id="9fz19"></listing></listing></sub> <listing id="9fz19"></listing>
  <form id="9fz19"><nobr id="9fz19"></nobr></form>
  <noframes id="9fz19"><span id="9fz19"><nobr id="9fz19"></nobr></span>

   元夕無月

   作者: 先秦   丘逢甲


   滿城燈市蕩春煙,寶月沉沉隔海天。
   看到六鰲仙有淚,神山淪沒已三年!


   三年此夕月無光,明月多應在故鄉。
   欲向海天尋月去,五更飛夢渡鯤洋。


   滿城燈市蕩春煙,寶月沉沉隔海天。
   滿城燈火蕩漾著一片春煙,天色陰沉,月亮隱在海天的那邊。

   看到六鰲仙有淚,神山淪沒已三年!
   看到鰲山燈彩,引起了仙人流淚,海外的神山已經沉淪三年!

   三年此夕月無光,明月多應在故鄉。
   三年后的今夜天空不見月光,美麗的月亮大概在臺灣故鄉。

   欲向海天尋月去,五更飛夢渡鯤洋。
   想到海天之外去尋找明月,半夜里做夢,神魂飛渡重洋。

   mǎn chéng dēng shì dàng chūn yān ,bǎo yuè chén chén gé hǎi tiān 。 滿城燈市蕩春煙,寶月沉沉隔海天。
   kàn dào liù áo xiān yǒu lèi ,shén shān lún méi yǐ sān nián !看到六鰲仙有淚,神山淪沒已三年!
   sān nián cǐ xī yuè wú guāng ,míng yuè duō yīng zài gù xiāng 。 三年此夕月無光,明月多應在故鄉。
   yù xiàng hǎi tiān xún yuè qù ,wǔ gèng fēi mèng dù kūn yáng 。欲向海天尋月去,五更飛夢渡鯤洋。

   提示:拼音為程序生成,因此多音字的拼音可能不準確。

   元夕無月作者: 丘逢甲

   簡介詩詞名句丘逢甲

   丘逢甲(1864年~1912年)近代詩人。字仙根,又字吉甫,號蟄庵、仲閼、華嚴子,別署海東遺民、南武山人、倉海君。辛亥革命后以倉海為名。祖籍嘉應鎮平(今廣東蕉嶺)。同治三年(1864年)生于臺灣彰化,光緒十四年(1887年)中舉人,光緒十五年登進士(1889年),授任工部主事。但丘逢甲無意在京做官返回臺灣,到臺灣臺中衡文書院擔任主講,后又于臺灣的臺南和嘉義教育新學。

     譯文滿城燈火蕩漾著一片春煙,天色陰沉,月亮隱在海天的那邊。看到鰲山燈彩,引起了仙人流淚,海外的神山已經沉淪三年!

     三年后的今夜天空不見月光,美麗的月亮大概在臺灣故鄉。想到海天之外去尋找明月,半夜里做夢,神魂飛渡重洋。

     注釋①元夕:農歷正月十五之夜。②六鰲句:鰲同鼇,《列子·湯問》:“龍伯之國有大人,一釣而連六鰲”,又《摭遺》:“李白自稱海上釣鰲客,謁宰相問他:“先生臨滄海,釣巨鰲,以何為鉤線?”后來詩家就常用釣鰲客來比喻豪邁有為的人。這里借指鰲山,是把燈彩迭成山的形狀;仙是作者自比,因看鰲山燈彩聯想到后句的神山淪沒而傷心流淚。③神山:《史記·秦始皇紀》:“海中有三神仙:蓬萊、方丈、瀛州,仙人居之”,這里指臺灣島。④五更:以前把一夜分成五更,一更大約兩小時,此處指深夜。鯤洋:臺灣南部有海口名七鯤身臺灣島,鯤洋,指臺灣海峽。

   相關推薦

   • 丘逢甲
   • 元宵節
   网络怎么买世界杯