<address id="9fz19"></address>
<form id="9fz19"></form>
  <sub id="9fz19"><listing id="9fz19"><listing id="9fz19"></listing></listing></sub> <listing id="9fz19"></listing>
  <form id="9fz19"><nobr id="9fz19"></nobr></form>
  <noframes id="9fz19"><span id="9fz19"><nobr id="9fz19"></nobr></span>

   端午即事

   作者: 清代   文天祥


   五月五日午,贈我一枝艾。故人不可見,新知萬里外。
   丹心照夙昔,鬢發日已改。我欲從靈均,三湘隔遼海。

   五月五日午,贈我一枝艾。 故人不可見,新知萬里外。
   五月五日是端午節,你贈與我了一枝艾草。死者卻看不見,新結交的知己卻在萬里之外。

   丹心照夙昔,鬢發日已改。 我欲從靈均,三湘隔遼海。
   往日能夠為國盡忠的人,現在已經白發蒼蒼。我想要從屈原那里得到希望,三湘相隔的比較遠。

   五月五日午,贈我一枝艾。
   故人不可見,新知萬里外。

   故人:古人,死者。
   新知:新結交的知己。

   丹心照夙(sù)昔,鬢(bìn)發日已改。
   我欲從靈均,三湘隔遼海。

   丹心:指赤紅熾熱的心,一般以“碧血丹心”來形容為國盡忠的人。
   夙昔:指昔時,往日。
   靈均:形容土地美好而平坦,含有“屈”字的意思。
   在這里指屈原。
   三湘:指沅湘、瀟湘、資湘(或蒸湘),合稱“三湘”。
   也可以指湖南一帶。
   隔:間隔,距離。
   遼海:泛指遼河流域以東至海地區。

   譯賞內容整理自網絡(或由匿名網友上傳),原作者已無法考證,版權歸原作者所有。
   本站免費發布僅供學習參考,其觀點不代表本站立場。

   wǔ yuè wǔ rì wǔ ,zèng wǒ yī zhī ài 。 gù rén bú kě jiàn ,xīn zhī wàn lǐ wài 。 五月五日午,贈我一枝艾。 故人不可見,新知萬里外。
   dān xīn zhào sù xī ,bìn fā rì yǐ gǎi 。 wǒ yù cóng líng jun1 ,sān xiāng gé liáo hǎi 。 丹心照夙昔,鬢發日已改。 我欲從靈均,三湘隔遼海。

   提示:拼音為程序生成,因此多音字的拼音可能不準確。

   端午即事作者: 文天祥

   簡介詩詞名句文天祥

   文天祥(1236-1283)初名云孫,字天祥,以字行,改字履善,又字宋瑞,號文山,吉水(今江西吉安)人。寶祐四年(1256)進士第一,授簽書寧海軍節度判官。理宗朝,歷除江西提刑。咸淳六年(1270),除軍器臨,尋兼崇政殿說書,又兼學士院權直,忤賈似道,罷歸家居。九年,除湖南提刑,差知贛州。德祐元年(1275),應詔勤王,盡出家資募兵至臨安,出知平江府。是年底,簽書樞密院事。二年,拜右丞相兼樞密使,

     譯文五月五日是端午節,你贈與我了一枝艾草。死者卻看不見,新結交的知己卻在萬里之外。往日能夠為國盡忠的人,現在已經白發蒼蒼。我想要從屈原那里得到希望,三湘相隔的比較遠。

     注釋即事:就眼前之事歌詠。故人:古人,死者。新知:新結交的知己。丹心:指赤紅熾熱的心,一般以“碧血丹心”來形容為國盡忠的人。夙昔:指昔時,往日。靈均:形容土地美好而平坦,含有“屈”字的意思。在這里指屈原。三湘:指沅湘、瀟湘、資湘(或蒸湘),合稱“三湘”。也可以指湖南一帶。隔:間隔,距離。遼海:泛指遼河流域以東至海地區。

     文天祥德祐二年(1276)出使元軍被扣,在鎮江逃脫后,不幸的是又一度被謠言所誣陷。為了表明心志,他憤然寫下了這首《端午即事》。

     在詩中端午節歡愉的背后暗含著作者的一絲無奈,但是即使在這種境況中,他在內心深處仍然滿懷著“丹心照夙昔”的壯志。這首詩塑造了一位像屈原一樣為國難奔波卻壯志不已的士大夫形象。

   网络怎么买世界杯