<address id="9fz19"></address>
<form id="9fz19"></form>
  <sub id="9fz19"><listing id="9fz19"><listing id="9fz19"></listing></listing></sub> <listing id="9fz19"></listing>
  <form id="9fz19"><nobr id="9fz19"></nobr></form>
  <noframes id="9fz19"><span id="9fz19"><nobr id="9fz19"></nobr></span>

   應詔賦得除夜

   作者: 唐代   史青
   今歲今宵盡,明年明日催。寒隨一夜去,春逐五更來。
   氣色空中改,容顏暗里回。風光人不覺,已著后園梅。

   今歲今宵盡,明年明日催。

   寒隨一夜去,春逐(zhú)五更來。

   逐:追隨。

   氣色空中改,容顏暗里回。

   風光人不覺,已著(zhuó)后園梅。

   風光:時光,春光。
   著:“著”的本字。
   附著,貼近。
   唐代皎然《尋陸鴻漸不遇》有“近種籬邊菊,秋來未著花”句,“著花”一詞意為長出花蕾或花朵。
   這里“著后園梅”采用此意。
   這兩句詩的意思是,人們沒有感覺到春光的到來,已催開了后園的梅花。

   今歲今宵盡,明年明日催。
   寒隨一夜去,春逐五更來。
   氣色空中改,容顏暗里回。
   風光人不覺,已著后園梅。

    這首詩雖是史青應詔之作,但寫得俊逸平淡,真情樸質,十分具有感染力。

   jīn suì jīn xiāo jìn ,míng nián míng rì cuī 。hán suí yī yè qù ,chūn zhú wǔ gèng lái 。 今歲今宵盡,明年明日催。寒隨一夜去,春逐五更來。
   qì sè kōng zhōng gǎi ,róng yán àn lǐ huí 。fēng guāng rén bú jiào ,yǐ zhe hòu yuán méi 。 氣色空中改,容顏暗里回。風光人不覺,已著后園梅。

   提示:拼音為程序生成,因此多音字的拼音可能不準確。

   應詔賦得除夜作者: 史青

   簡介詩詞名句

   史青,唐朝零陵人。聰敏強記。今存詩一首。

   [1]應詔:詔,皇帝的頒發的命令文告。應詔,舊指奉皇帝之命而做詩文。應詔詩又稱應制詩,唐代以后大都為五言六韻或八韻的排律。除夜:即除夕,一年最后一天的晚上,也指一年的最后一天。唐代詩人杜審言《守歲侍宴應制》詩有“季冬除夜接新年”句。[2]逐(zhú):追隨。[3]風光:時光,春光。著(zhuó):“著”的本字。附著,貼近。唐代皎然《尋陸鴻漸不遇》有“近種籬邊菊,秋來未著花”句,“著花”一詞意為長出花蕾或花朵。這里“著后園梅”采用此意。這兩句詩的意思是,人們沒有感覺到春光的到來,已催開了后園的梅花
    這首詩雖是史青應詔之作,但寫得俊逸平淡,真情樸質,十分具有感染力。
   网络怎么买世界杯